PRIVACY POLICY

Online privacyverklaring van Mooihorloge.be

Mooihorloge.be respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Mooihorloge.be publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Mooihorloge.be op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via onze startpagina.

1. Sites waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Mooihorloge.be eigenaar is. Deze verklaring geldt niet voor links naar andere websites. Deze websites hebben een eigen privacyverklaring. 

2. Uw gegevens en derden

Bepaalde diensten van Mooihorloge.be zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Mooihorloge.be als het andere bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om producten van diverse fabrikanten te registreren via één Mooihorloge.be-webpagina, de mogelijkheid om informatie van marketing- of oplossingspartners van Mooihorloge.be aan te vragen, of om afhandeling van bestellingen mogelijk te maken via een dealer. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft.

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Om de verzamelde beoordelingen van Trusted Shops op de website te kunnen weergeven, is de Trusted Shops Trustbadge geintegreerd.

Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

3. Uw gegevens beveiligen

Mooihorloge.be stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Mooihorloge.be beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen. We maken gebruik van SSL-codering (Secure Sockets Layer) bij het verzamelen en overbrengen van vertrouwelijke gegevens zoals creditcardgegevens. SSL-codering is zo ontworpen dat gegevens onleesbaar zijn voor iedereen behalve voor ons. Deze beveiligingsmaatregel functioneert wanneer u het pictogram van een intacte sleutel of een gesloten slot onder in het scherm van uw browser ziet. Welk pictogram u ziet, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Mooihorloge.be is geabonneerd op een fraudebeheerservice als onderdeel van onze realtime betalingsverwerking. Deze service biedt u en Mooihorloge.be extra beveiliging tegen creditcardfraude ter bescherming van uw financiële gegevens.

4. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Mooihorloge.be, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Mooihorloge.be hiervan melding bij klanten die het betreft. 

5. Contact opnemen met ons

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Vragen of opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid kunt u richten aan: info@mooihorloge.be